Po dwóch dniach zmagań zostali wyłonieni zwycięzcy Junior Cup. Rywalizacja polegała na uzyskaniu najlepszych średnich wyników podczas biegów. Do klasyfikacji liczyła się suma dwóch najlepszych średnich czasów. W kategorii Junior Mini Kart wygrał Igor Kowalicki, a w kategorii Junior najszybszy okazał się Michał Mikołajczyk.
Serdecznie gratulujemy!